Röxe Friedhofskapelle St. Katharina

S T E N D A L S A L Z W E D E L H A V E L B E R G T A N G E R M Ü N D E S E E H A U S E N O S T E R B U R G G A R D E L E G E N K A L B E B I S M A R K K L Ö T Z E W o l f s b u r g D I E S D O R F S a c h s e n - A n h a l t A l t m a r k

Spätgotische Bilderwände mit der Passion Christi sowie Rankenmalereien im Altarraum

Kirchstraße
39576 Hansestadt Stendal
Kontakt: Kirchenkreis Stendal